3D Modelleme Nedir?

3d modelleme yapılması planlanan projenin, ürünün ya da herhangi bir nesnenin bilgisayar ortamında çizilerek 3 boyutlu hale getirilmesidir.
Mimarlığın var olduğu günden beri yapılması planlanan projelerin uygulama aşamasına geçilmeden önce projeyi sunma gereksinimi duyulmuştur. Eski zamanlarda bu ihtiyacı gidermek için serbest el çizimleri ve perspektif çizim teknikleriyle projeler anlatılmaya çalışılırdı. Ne kadar detaylı çizim yapılırsa yapılsın proje bittiğinde nasıl görüneceğini kestirebilmek pek mümkün olmuyordu. Örneğin, çok büyük bir proje yapılıyor ve projenin 1-2 sene sonra bittiğinde beğenilmeme durumunda neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Proje sahiplerinin bu sıkıntıyı düzeltebilmeleri için çok büyük maliyetler ve zaman harcamaları gerekiyor ya da mecburen yapılmış projeyi var olduğu şekilde kullanmaları gerekiyor.

Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte serbest el çizimlerinin yerini bilgisayarlar yardımıyla yapılan 3d çizimler almıştır. Bu sayede yapılması düşünülen projeyi daha doğru ve daha etkili bir şekilde sunma imkanı doğmuştur. 3d modelleme sayesinde yapılması planlanan projeler bilgisayar ortamında birebir çizilerek yapının cephesinin hangi malzeme ile kaplanacağı, tasarımının nasıl olacağı önceden görülecek ve böylece proje bittiğinde güzel olacak mı endişesi de ortadan kalkmış olacak. Bu sebeple 3d modelleme inşaat sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
İnşaat sektörünün gelişmesi 3d modelleme alanının da gelişmesini de beraberinde getirdi ve 3d modelleme bir sektör haline geldi. Ülkemizde henüz çok yaygın olmasa da yurt dışında bazı ülkelerde üniversitelerde bölümleri dahi açıldı. İnşaat sektörünün yanı sıra birçok alanda kullanılan 3d modelleme özellikle sinema sektörü ve reklam alanında çok büyük faydalar sağlamıştır.

Günümüzde birçok alanda kullanılan 3d modelleme inşaat sektörü açısından çok önemli bir yer edinmiştir. Kanunen de projelerin belediyedeki onay alma sürecinde mimari projeye ait 3d modellemelerin belediyeye sunulması bir zorunluluk haline getirilmiştir. Gün geçtikçe hızla büyüyen mimari modelleme sektörü ilgili alanlarda çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır.