Güneş’in Potansiyeli Enerjiye Dönüşsün

Güneş’in Potansiyeli Enerjiye Dönüşsün ; Yenilenebilir enerji arasında en önemli kaynaklardan birisi olan güneş için, Finlandiya’nın Helsinki şehrinde bina gibi yapıların güneş potansiyelleri araştırılıyor. Yapı Bilgi Modellemesi ‘nin kısaltılmış hali olan BIM, kentte bulunan on binlerce yapının modellemesini yaparak, güneş potansiyelini hesaplamaktadır. Öncelikli olarak kentin modellemesi için oluşturulan maddi kaynak ile gerçeklik ağ modeli ve geometrik bileşenlerin de yer aldığı CityGML modelleri oluşturuldu. Helsinki şehri güneş potansiyelini hesaplamak için BIM kullanılıyor ve Helsinki Enerji Atlası’nı oluşturuyor. Helsinki Enerji Atlası projesi, mevcut ağdan bağımsız, tüm binaların yüzeyleri dahil edilerek güneş enerjisini kullanmak konusunda potansiyel durumu CityGML modelini kullanarak hesaplamaktadır.

 Güneş Enerjisi Kullanımının Faydaları Nelerdir?

Halihazırda kullanılan enerji üretim yöntemleri, yüksek karbon salımı nedeniyle çevreye ve ekolojiye ciddi zararlar vermektedir. Helsinki şehri güneş enerjisi kullanımını projelendirmek suretiyle, 2050 yılına kadar geçen sürecin sonunda karbon salımı sıfır olan bir şehir olma hedefindedir. Böylelikle Fosil yakıt kullanımı ve bağımlılığını ortadan kaldırmak için çalışılmaktadır. Kentin iki tane olan 3D modelinden birisi CityGML modeli ile sadece Helsinki değil, tüm Finlandiya için yenilenebilir enerji kaynağı ve kullanımı için büyük ölçekli bir plan yapılmış olacaktır. Böyle bir proje ile dünya ve çevreye zararlı olabilecek, karbon salımına neden olan sağlıksız enerji üretim metotlarından kurtularak, az maliyetli ve doğa dostu bir enerji üretim politikası ülke genelinde uygulanarak, gelecek nesillere iyi bir miras bırakılması hedeflenmektedir.