Yeni İmar Yönetmeliği Konusunda Sunum

Yerel yönetimler ve proje ofisleri Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği konusunda yapılan yenilikler üzerinde kafa yormaya çoktan başladı. 30 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan yönetmelik, beraberinde kafa karışıklıklarını da gündeme getirdi. Söz konusu karışıklıkları gidermek, olası problemlere karşı çözüm sunmak açısından Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organizasyonu yapılan, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Semineri etkili bir çözüm sunacağa benziyor.

Kentsel Dönüşümde Yeni Düzenleme

Endişelere neden olan yeni yönetmelikte en dikkat çeken detay kentsel dönüşüm… Buna göre kentsel dönüşüm alanında yapılan projelerde % 25 ek inşaat hakkı veriliyordu ve bu durum 30 Haziran’da bitmişti. Yeni yönetmelikte 1 Ekim’e kadar bu süre uzatıldı. Bu uygulama, inşaat sektörünün önünü açan, aynı zamanda vatandaşların alacağı metre kareyi büyütmesini sağlayan bir durum yarattı.

Büyükşehir Belediyelerine Yeni Hak

Yeni İmar Yönetmeliği ile büyükşehir belediyelerine de yeni hak tanındı. Yönetmelik değişikliğiyle,

Müstakil yapı adedi 30 ve daha fazla olan uygulamalar
Bir parselde toplam inşaat alanı 60 bin metrekareden fazla olan yapılar
En düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen yapılar konusunda, büyükşehir belediyesi tarafından “avan proje zorunluluğu”  “silüet onayı zorunluluğu” getirilebileceği hükümleri eklendi.